Effects of Chemical Stress on the Population-Dynamics of Daphnia magna - a Comparison of 2 Test Procedures

C.J. Van Leeuwen, G. Niebeek, M. Rijkeboer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-11
  TijdschriftEcotoxicology and Environmental Safety
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit