Effects of Chronic Estrogen Administration in the Ventromedial Nucleus of the Hypothalamus (VMH) on Fat and Bone Metabolism in Ovariectomized Rats

Z Zhang, J Liu, A G Veldhuis-Vlug, Y Su, E Foppen, B C J van der Eerden, M Koedam, N Bravenboer, A. Kalsbeek, A Boelen, E Fliers, P H Bisschop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of Chronic Estrogen Administration in the Ventromedial Nucleus of the Hypothalamus (VMH) on Fat and Bone Metabolism in Ovariectomized Rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences