Effects of chronic low concentrations of pesticides chlorpyrifos and atrazine in indoor freshwater micro-cosms.

P.J. van den Brink, E. Van Donk, R. Gylstra, S.J.H. Crum, T.C.M. Brock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3181-3200
TijdschriftChemosphere
Volume31
StatusGepubliceerd - 1995
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit