Effects of combined flocculant – Lanthanum modified bentonite treatment on aquatic macroinvertebrate fauna

G. Waajen (Co-auteur), M. Pauwels, M. Lürling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of combined flocculant – Lanthanum modified bentonite treatment on aquatic macroinvertebrate fauna'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds