Effects of cultural conditions on vesicle and conidium morphology in species of Cylindrocladium and Cylindrocladiella

P.W. Crous, A.J.L. Phillips, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  483 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)497-504
  TijdschriftMycologia
  Volume84
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit