Effects of density, beech crop and winterfeeding on survival of juvenile Great Tits, an analysis of Kluijver's removal experiment

S. Verhulst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)285-292
  TijdschriftArdea
  Volume80
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit