Effects of Detritus Accumulation on the Growth of Scirpus- Maritimus under Greenhouse Conditions

O.A. Clevering, W.H. Van der Putten

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of Detritus Accumulation on the Growth of Scirpus- Maritimus under Greenhouse Conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology