Effects of dispersal and environmental heterogeneity on the replacement and nestedness components of β-diversity

Andros T. Gianuca (Co-auteur), S.A.J. Declerck, P. Lemmens, Luc De Meester

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

895 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of dispersal and environmental heterogeneity on the replacement and nestedness components of β-diversity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology