Effects of Dissolved Humic Substances on the Speciation of Iron and Phosphate at Different Ph and Ionic-Strength

R.I. Jones, P.J. Shaw, H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1052-1059
  TijdschriftEnvironmental Science and Technology
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit