Effects of elevated CO2 and temperature on survival and wing dimorphism of two species of rice planthoppers (Hemiptera: Delphacidae) under interaction

Caiyun Wang, Minghui Fei, Ling Meng, Jeffrey A. Harvey, Baoping Li (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPest Management Science
VolumeOnline
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 31 jan 2020

Citeer dit