Effects of entrapment and cooling water discharge by the Bergum Power Station on 0+ fish in the Bergumermeer

W.L.T. Van Densen, R.H. Hadderingh

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)351-368
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit