Effects of experimental brood size manipulation and gender on carotenoid levels of Eurasian Kestrels Falco tinnunculus

T. Laaksonen, J.J. Negro, S. Lyytinen, J. Valkama, I. Ots, E. Korpimäki

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  236 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Animals use carotenoid-pigments for coloration, as antioxidants and as enhancers of the immune system. Carotenoid-dependent colours can thus signal individual quality and carotenoids have also been suggested to mediate life-history trade-offs.
  Originele taal-2Engels
  Artikelnummere2374
  TijdschriftPLoS One
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of experimental brood size manipulation and gender on carotenoid levels of Eurasian Kestrels Falco tinnunculus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit