Effects of experimental light at night on extra-pair paternity in a songbird

Maaike de Jong (Co-auteur), Koosje P. Lamers, Mark Eugster, Jenny Q. Ouyang, Arnaud Da Silva, A. Christa Mateman, Roy H.A. Grunsven, Marcel E. Visser, Kamiel Spoelstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of experimental light at night on extra-pair paternity in a songbird'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences