Effects of experimentally manipulated yolk thyroid hormone levels on offspring development in a wild bird species

Suvi Ruuskanen, Veerle M. Darras, Marcel E. Visser, Ton G.G. Groothuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)