Effects of fungal parasites on planktonic algae and the role of environmental factors in the fungus-alga relation.

E. Van Donk, K. Bruning

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelAlgea, Environment and Human Affairs
Plaats van productieBristol England
UitgeverijBiopress Ltd
Pagina's223-234
StatusGepubliceerd - 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit