Effects of global changes on above- and belowground biodiversity in terrestrial ecosystems: Implications for ecosystem functioning

V. Wolters, W.L. Silver, D.E. Bignell, D.C. Coleman, Pa. Lavelle, W.H. Van der Putten, P.C. De Ruiter, J. Rusek, D.H. Wall, D.A. Wardle, L. Brussaard, J.M. Dangerfield, V.K. Brown, K.E. Giller, D.U. Hooper, O. Sala, J.M. Tiedje, J.A. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  793 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1089-1098
  TijdschriftBioScience
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit