Effects of Glomus fasciculatum and isolated rhizosphere microorganisms on growth and phosphate uptake of Plantago major ssp. pleiosperma

R. Baas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)187-193
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume124
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit