Effects of grazing by Flagellates on competition for ammonium between nitrifying and heterotrophic bacteria in chemostats

F.J.M. Verhagen, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1962-1969
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit