Effects of grazing by flagellates on competition for ammonium between nitrifying and heterotrophic bacteria in soil columns

F.J.M. Verhagen, H. Duyts, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2099-2106
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit