Effects of interaction between eutrophication and major environmental factors on the ecosystem stability of reed vegetation in European land-water ecotones

    Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

    Originele taal-2Engels
    Uitgeverij[s.n.]
    StatusGepubliceerd - 1995

    Citeer dit