Effects of interspecific coexistence on laying date and clutch size in two closely related species of hole-nesting birds

Anders Pape Møller (Co-auteur), Javier Balbontín, André A Dhondt, Vladimir Remeš, Frank Adriaensen, Clotilde Biard, Jordi Camprodon, Mariusz Cichoń, Blandine Doligez, Anna Dubiec, Marcel Eens, Tapio Eeva, Anne E Goodenough, Andrew G Gosler, Lars Gustafsson, Philipp Heeb, Shelley A Hinsley, Staffan Jacob, Rimvydas Juškaitis, Toni LaaksonenBernard Leclercq, Bruno Massa, Tomasz D Mazgajski, Ruedi G Nager, Jan-Åke Nilsson, Sven G Nilsson, Ana C Norte, Rianne Pinxten, Hugo Robles, Tapio Solonen, Alberto Sorace, Arie J van Noordwijk, Marcel M Lambrechts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of interspecific coexistence on laying date and clutch size in two closely related species of hole-nesting birds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology