Effects of intraspecific variation in white cabbage (Brassica oleracea var. capitata) on soil organisms

P. Kabouw, W.H. Van der Putten, N.M. Van Dam, A. Biere

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

516 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of intraspecific variation in white cabbage (Brassica oleracea var. capitata) on soil organisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences