Effects of lesions of the sexually dimorphic nucleus on sexual behavior of testosterone-treated female Wistar rats

J.L. Turkenburg, D.F. Swaab, E. Endert, A.L. Louwerse, N.E. van de Poll

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

444 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)215-224
TijdschriftBrain Research Bulletin
Volume21
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit