Effects of metal speciation on growth of phytoplankton with special reference to iron

H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)85-94
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit