Effects of mowing date on the opportunities of seed dispersal of ditch bank plant species under different management regimes

X. Leng, C. J. M. Musters, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of mowing date on the opportunities of seed dispersal of ditch bank plant species under different management regimes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology