Effects of multi-generational stress exposure and offspring environment on the expression and persistence of transgenerational effects in Arabidopsis thaliana

Maartje Groot, Rik Kooke, Nieke Knoben, Philippine Vergeer, Joost Keurentjes, Joop Ouborg, K.J.F. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Citaten (Scopus)
309 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer e0151566
TijdschriftPLoS One
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Research theme

  • Ecological epigenetics

Citeer dit