Effects of neonatal thermal lesioning of the mesocortical dopaminergic projection on the development of the rat prefrontal cortex

A. Kalsbeek, R.M. Buijs, M.A. Hofman, M.A.H. Matthijssen, C.W. Pool, H.B.M. Uylings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

555 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)123-130
TijdschriftBrain Research: developmental brain research
Volume32
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit