Effects of Neuropeptide Y administration into the lateral hypothalamus on intake of free-choice high-fat high-sucrose diet components of the male Wistar rat

Myrtille C R Gumbs, Leslie Eggels, Anna H Vuuregge, Unga A Unmehopa, Joram D Mul, Susanne E la Fleur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

189 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of Neuropeptide Y administration into the lateral hypothalamus on intake of free-choice high-fat high-sucrose diet components of the male Wistar rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences