Effects of nitrate availability and the presence of Glyceria maxima the composition and activity of the dissimilatory nitrate-reducing bacterial community

J.W. Nijburg, M. Coolen, S. Gerards, P.J.A. Klein Gunnewiek, H.J. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of nitrate availability and the presence of Glyceria maxima the composition and activity of the dissimilatory nitrate-reducing bacterial community'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences