Effects of nocturnal illumination on life-history decisions and fitness in two wild songbird species

Maaike De Jong, Jenny Q. Ouyang, Arnaud Da Silva, Roy H. A. van Grunsven, Bart Kempenaers, Marcel E. Visser, Kamiel Spoelstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of nocturnal illumination on life-history decisions and fitness in two wild songbird species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds