Effects of Nutrient Limitation on the Synthesis of N-Rich Phytoplankton Toxins: A Meta-Analysis

Karen M. Brandenburg (Co-auteur), Laura Siebers, Joost Keuskamp, Thomas G. Jephcott, Dedmer Van de Waal (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftToxins
Volume4
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 apr. 2020

Citeer dit