Effects of Nutrient Limitation on the Synthesis of N-Rich Phytoplankton Toxins: A Meta-Analysis

Karen M. Brandenburg (Co-auteur), Laura Siebers, Joost Keuskamp, Thomas G. Jephcott, Dedmer Van de Waal (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

36 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)

Zoekresultaten