Effects of nutrientloading and insecticide application on the ecology of Elodea-dominated freshwater micro-cosms.I.Water chemistry and responses of plankton.

E. Van Donk, H. Prins, H. Voogd, S.J.H. Crum, T.C.M. Brock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)417-439
TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
Volume133
StatusGepubliceerd - 1995
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit