Effects of ocean acidification on primary production in a coastal North Sea phytoplankton community

Tim Eberlein (Co-auteur), Sylke Wohlrab, Björn Rost, Uwe John, Lennart T. Bach, U. Riebesell, D.B. Van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

110 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of ocean acidification on primary production in a coastal North Sea phytoplankton community'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences