Effects of organic manure on nitrification in arable soils

R. Laanbroek, S. Gerards

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  28 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)147-153
  TijdschriftBiology and Fertility of Soils
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit