Effects of patch connectivity and heterogeneity on metacommunity structure of planktonic bacteria and viruses

S.A.J. Declerck, C. Winter, J.B. Shurin, C.A. Suttle, B. Matthews

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

324 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of patch connectivity and heterogeneity on metacommunity structure of planktonic bacteria and viruses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology