Effects of plant diversity on the concentration of secondary plant metabolites and the density of arthropods on focal plants in the field

O. Kostenko (Co-auteur), Patrick P. J. Mulder, Matthijs Courbois, T. Martijn Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
278 Downloads (Pure)

Zoekresultaten