Effects of plant-mediated differences in host quality on the development of two related endoparasitoids with different host-utilization strategies

Jeffrey A Harvey (Co-auteur), Rieta Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of plant-mediated differences in host quality on the development of two related endoparasitoids with different host-utilization strategies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences