Effects of plant–soil feedback on tree seedling growth under arid conditions

S.S. Meijer, M. Holmgren, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of plant–soil feedback on tree seedling growth under arid conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences