Effects of plastic mulch film residues on wheat rhizosphere and soil properties

Y. Qi (Co-auteur), Adam Ossowicki, X. Yang, E. Huerta Lwanga, F. Dini-Andreote, V. Geissen, Paolina Garbeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

258 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of plastic mulch film residues on wheat rhizosphere and soil properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds