Effects of pollutants on life-history parameters of the marine nematode Monhystera disjuncta.

G. Vranken, R. Vanderhaeghen, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)325-334
TijdschriftICES Journal of Marine Science
Volume48
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit