Effects of psychotherapy on regional cerebral blood flow during trauma imagery in patients with post-traumatic stress disorder: a randomized clinical trial.

R.J.L. Lindauer, J.C. Booij, J.B.A. Habraken, E.P.M. Van Meijel, H.B.M. Uylings, M. Olff, I.V.E. Carlier, G.J. Den Heeten, B.L.F. Van Eck-Smit, B.P.R. Gersons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)543-554
TijdschriftPsychological Medicine
Volume38
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit