Effects of quantitative variation in allelochemicals in Plantago lanceolata on development of a generalist and a specialist herbivore and their endoparasitoids

J.A. Harvey, S. van Nouhuys, A. Biere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  123 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of quantitative variation in allelochemicals in Plantago lanceolata on development of a generalist and a specialist herbivore and their endoparasitoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds