Effects of rhizosphere soil, vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi and phosphate on Plantago major L. ssp pleiosperma Pilger

R. Baas, C. Van Dijk, S.R. Troelstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)59-67
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume113
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit