Effects of Rising Temperature on the Growth, Stoichiometry, and Palatability of Aquatic Plants

Peiyu Zhang (Co-auteur), Bart M. C. Grutters, Casper H. A. van Leeuwen, Jun Xu, Antonella Petruzzella, Rainier F. van den Berg, Elisabeth S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of Rising Temperature on the Growth, Stoichiometry, and Palatability of Aquatic Plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology