Effects of root herbivory on pyrrolizidine alkaloid content and aboveground plant-herbivore-parasitoid interactions in Jacobaea vulgaris

O. Kostenko, P.P.J. Mulder, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

333 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of root herbivory on pyrrolizidine alkaloid content and aboveground plant-herbivore-parasitoid interactions in Jacobaea vulgaris'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds