Effects of sediment type and water level on biomass production of wetland plant species

J.P.M. Lenssen, F.B.J. Menting, W.H. Van der Putten, C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  71 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of sediment type and water level on biomass production of wetland plant species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences