Effects of seed size, inbreeding and maternal sex on offspring fitness in gynodioecious Plantago coronopus

H.P. Koelewijn, J.M.M. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  32 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of seed size, inbreeding and maternal sex on offspring fitness in gynodioecious Plantago coronopus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology