Effects of Seven Fungicides on Non-Target Aquatic Fungi

J. Dijksterhuis, T. van Doorn, R.A. Samson, J. Postma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)421-425
  TijdschriftWater, Air, & Soil Pollution
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit