Effects of soil organisms on aboveground plant-insect interactions in the field: patterns, mechanisms and the role of methodology

R. Heinen (Co-auteur), A. Biere, J.A. Harvey, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

338 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of soil organisms on aboveground plant-insect interactions in the field: patterns, mechanisms and the role of methodology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology